Προσωπικό Τμήματος

Το προσωπικό που εργάζεται στο Τμήμα διακρίνεται στις εξής κατηγορίες

  • Το Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) : Τα μέλη ΔΕΠ είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και διακρίνονται σε Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές. Πέραν των μελών ΔΕΠ, στο Τμήμα διδάσκει προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80.
  • Tο Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.∆Ι.Π) : Τα µέλη Ε∆ΙΠ επιτελούν εργαστηριακό/εφαρµοσµένο διδακτικό έργο.
  • Το Διοικητικό Προσωπικό  που απαρτίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους όλων των βαθμίδων, οι οποίοι υπάγονται στη Διοίκηση του Ιδρύματος.

 

Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

kriemadis

Κριεμάδης Αθανάσιος

Καθηγητής
2710-230128
thanosk@uop.gr

liargovas

Λιαργκόβας Παναγιώτης

Καθηγητής
2710-230130
liargova@uop.gr

anastasiou

Αναστασίου Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
2710-230131
athanastas@uop.gr

euaggelopoulos

Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης

 Αναπληρωτής Καθηγητής
 2710-230070
panevans@uop.gr

koutsompinas

Κουτσομπίνας Θεόδωρος

Αναπληρωτής Καθηγητής
2710-

koutsobinas@uop.gr

nikolaos-apostolopoulos-photo-2

Αποστολόπουλος Νίκος

Επίκουρος Καθηγητής
2710-230128
anikos@uop.gr

dig

Κακούρης Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής
2710-
a.kakouris@uop.gr

dimitris-spiliotopoulos

Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής
2710-

 

 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

zderm

Δερμάτης Ζαχαρίας

Ε.ΔΙ.Π
2710-230127
zderm@uop.gr

kariofillas

Καριοφύλλας Χαράλαμπος

Ε.ΔΙ.Π.
2710-230128
x.kariofillas@uop.gr  

 

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία Τμήματος

 Δήμητρα Ψυχογιού,

Προϊσταμένη Γραμματείας, Γραμματεία ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση στον Αγρο-διατροφικό Τομέα»

Τηλ.: 2710230139

Email: det@uop.gr dpsihog@uop.gr   

Πετροπούλου Θεοδώρα, Διοικητική Υπάλληλος

Email: t.petropoulou@go.uop.gr