Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στεγάζεται στο σύγχρονο κτίριο της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής στη θέση Σέχι – Πρώην 4ο Πεδίο Βολής. Η κτιριακή υποδομή αποτελείται από 2 κτίρια στα οποία στεγάζονται όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες ενός σύγχρονου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (χώροι Γραμματείας, γραφεία διοικητικών οργάνων, γραφεία μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΕΠ, εργαστήρια, αίθουσες μαθημάτων, χώροι συσκέψεων, κυλικείο και βοηθητικοί χώροι). Στο ισόγειο κτίριο στεγάζονται η κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ένα αμφιθέατρο 380 ατόμων το οποίο χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, αλλά και για την διεξαγωγή των διαφόρων εκδηλώσεων του Τμήματος (διαλέξεις, ομιλίες, σεμινάρια, ορκωμοσίες, κλπ.).