Διαδικτυακό σεμινάριο «Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS»

Η Marathon Data Systems συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εδώ και αρκετά χρόνια, παρέχοντας λύσεις λογισμικού στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Περισσότερα