Ενημέρωση για δομή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών – WeCare

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διαθέτει Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare, η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Περισσότερα

Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής ακ. έτους 2020-2021

Καλούνται οι επιτυχόντες στην κατηγορία των μετεγγραφών να αποστείλουν στην  Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, (Θέση Σέχι –

Περισσότερα