ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ STARTAB

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ERP SAP

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΤ

Σας ενημερώνουμε ότι ο τηλεφωνικός αριθμός 2710-230139 της Γραμματείας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν λειτουργεί, λόγω βλάβης. Εναλλακτικά

Περισσότερα

Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων του κ. Αποστολόπουλου Νικόλαου

Τα μαθήματα «(DET303) Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» και «(DET502) Ευρωπαϊκή Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα» δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26.10.2023 και την Παρασκευή

Περισσότερα