Ανακοίνωση – «Μαθηματικός Προγραμματισμός»

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικός Προγραμματισμός» μεταφέρεται κάθε Τρίτη 15:00-18:00 στην αίθουσα Β1 και παρακαλείσθε για την προσέλευσή σας την Τρίτη 04/06 λόγω πολύ σημαντικής για το μάθημα διάλεξης.

Η διδάσκουσα

Βασιλική Κρεμαστιώτη