Αναπληρώσεις του μαθήματος « ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ »

Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις στο μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II:

·         τη Δευτέρα 17.06.2024 και ώρες 9:00-12:00 στην αίθουσα Β1 και

·         την Πέμπτη 20.06.2024 και ώρες 9:00-12:00 στην αίθουσα Α3.

Η διδάσκουσα

Σταυρούλα Φαμελίτη