Διοίκηση του τμήματος

Πρόεδρος:

Κριεμάδης Αθανάσιος, Καθηγητής   thanosk@uop.gr

Μέλη:

Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής   liargova@uop.gr

Αναστασίου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής   athanastas@uop.gr

Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής   panevans@uop.gr

Κουτσομπίνας Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής   koutsobinas@uop.gr

Αποστολόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής   anikos@uop.gr

Κακούρης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής   a.kakouris@uop.gr

Κουκιάδης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής   d.koukiadis@uop.gr

Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής   dspiliot@uop.gr