ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψυχογυιού Δήμητρα, Διοικητική Υπάλληλος – Προϊσταμένη Γραμματείας,

Ώρες Κοινού: Τρίτη και Παρασκευή 10:00-13:00.

Γραφείο: Κτίριο Β, 2οςόροφος,

Τηλ.: 2710230139, Εσωτ. Τηλ.: 1276, Email: dpsihog@uop.gr,  det@uop.gr